Ta strona wykorzystuje pliki cookie („ciasteczka”) zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania znajdziesz w naszej Polityce prywatności
Jakie są zalety inwestowania w nieruchomości?
Blog » Początkujący inwestor » Jakie są zalety inwestowania w nieruchomości?

Jakie są zalety inwestowania w nieruchomości?

Inwestowanie w nieruchomości, podobnie jak inne metody inwestowania, ma wiele korzyści. Jakie zatem są zalety inwestowania w nieruchomości i dlaczego inwestorzy uważają mieszkania za tak korzystny sposób zarabiania?

W sytuacji kiedy lokaty są bardzo nisko oprocentowane, część z Was zastanawia się co zrobić, żeby oszczędności nie traciły na wartości, a najlepiej przynosiły zysk. Jeśli nie jesteście przekonani do funduszy inwestycyjnych, akcji czy obligacji, warto rozważyć bardziej tradycyjną metodę inwestowania. Nieruchomości od wielu lat cieszą się popularnością wśród inwestorów, dlatego na początek zastanowimy się jakie są zalety inwestowania w nieruchomości jako sposobu lokowania swoich pieniędzy. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i każdy powinien sam sobie na to pytanie odpowiedzieć w zależności od indywidualnych preferencji.

Zalety inwestowania w nieruchomości:

  1. Rentowność

Odpowiednio dobrany sposób inwestowania w nieruchomości może stać się źródłem ponadprzeciętnego zwrotu z zainwestowanego kapitału. Przykładowo, zgodnie z obliczeniami Home Brokera i Domiporta.pl przeciętna inwestycja w mieszkanie na wynajem wynosi w Polsce 5,28% rocznie. Doświadczenia wielu inwestorów wskazują, że wynik ten może być znacznie lepszy przy umiejętnym podejściu do procesu inwestowania. Inwestorzy, poprzez trafione inwestycje w nieruchomości, są w stanie generować nawet 20% zysku netto rocznie. Licząc wskaźniki rentowności czy zwrotu z inwestycji warto wziąć pod uwagę wszystkie koszty dotyczące inwestycji. Szczególnie warto pamiętać o kosztach rozkładanych w czasie przez lata, m.in. kosztach ubezpieczeń, wyposażenia i remontów. Nieuwzględnienie niekiedy wydawałoby się mało istotnych nakładów może znacznie wpłynąć na opłacalność inwestycji. Potencjalną inwestycję w nieruchomości warto zawsze porównać z innymi dostępnymi formami lokowania kapitału, na przykład lokatami czy inwestycjami w złoto, obligacje bądź akcje.

  1. Horyzont czasowy

Dużą zaletą inwestowania w nieruchomości jest możliwość doboru odpowiedniego horyzontu czasowego inwestycji przez inwestora. Mogą to być inwestycje krótkoterminowe, na przykład flip. Jest to zakup nieruchomości po okazyjnej cenie i sprzedaż po cenie wyższej. Zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy można przeprowadzić całość działań w ramach flipa. Nieruchomości umożliwiają realizację projektów inwestycyjnych także na okres nieco dłuższy, na przykład podnajem na okres do dziesięciu lat. Co więcej, w przypadku podnajmu można zacząć inwestować posiadając już zaledwie kilka tysięcy złotych. Oczywiście można inwestować w nieruchomości także na znacznie dłuższy okres, w szczególności poprzez zakup nieruchomości i jej wynajem. By zacząć inwestować w ten sposób wystarczy, że pokryjemy jedynie część wartości nieruchomości, a na resztę zaciągniemy kredyt w banku. Warto wziąć pod uwagę różne poziomy ryzyka związane z różnymi formami inwestowania w nieruchomości zanim się podejmie konkretną decyzję inwestycyjną.

  1. Pasywny przychód

Inwestycje w nieruchomości, przede wszystkim w przypadku podnajmu i zakupu nieruchomości na wynajem, najczęściej zapewniają stały okresowy przychód. Wielkość faktycznego dochodu zależna jest nie tylko od rodzaju nieruchomości, ale również od tego czy posiłkujemy się kredytem hipotecznym czy kupujemy za gotówkę. Niemniej jednak, od momentu wprowadzenia się lokatorów co miesiąc wpływają nam środki na konto, a nasze zaangażowanie czasowe jest minimalne. Jest to prawdopodobnie najczęściej podkreślana zaleta inwestowania w nieruchomości. Jeżeli chcemy całkowicie uniknąć nawet sporadycznego zaangażowania w administrowanie nieruchomościami, można skorzystać z obecnych na rynku firm zajmujących się usługowo zarządzaniem nieruchomościami.

  1. Ryzyko utraty całości kapitału

Nieruchomość ma postać fizyczną, która co do zasady jest trwała. Ryzyko, że wartość nieruchomości spadnie do zera jest raczej niewielkie. Inaczej niż w przypadku obligacji czy akcji, gdzie emitent może zbankrutować. Bezpieczeństwo wynikające z trwałości nieruchomości jest powodem popularności tego sposobu inwestowania wśród inwestorów. Nawet jeżeli cena danej nieruchomości spadnie, spadek ten będzie prawdopodobnie jedynie częściowy. Jest to istotna zaleta dla inwestorów z mniejszym apetytem na ryzyko.

  1. Wartość nieruchomości

W odróżnieniu od szeregu innych form inwestowania, na przykład lokat bankowych, gdzie kwota zainwestowanego kapitału nie zmienia się w trakcie trwania inwestycji, inwestycje w nieruchomości cechuje zmienna wartość nieruchomości w czasie. Wartość może zmienić się zarówno z korzyścią dla inwestora jak i nie. W przypadku nieruchomości warto przeprowadzić gruntowną analizę rynku przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czy spodziewamy się wzrostu wartości nieruchomości, obniżenia jej wartości lub nie oczekujemy zmian jej wartości. Żadna z odpowiedzi nie dyskwalifikuje nieruchomości z automatu, natomiast informacje te powinny być brane pod uwagę przy analizie potencjału inwestycji.

Rzetelnym źródłem danych na temat rynku nieruchomości w Polsce są raporty roczne Narodowego Banku Polskiego. W raportach tych zarówno początkujący, jak i zaawansowany inwestor znajdzie informacje na temat podaży nieruchomości, popytu na nie oraz kształtowania się cen nieruchomości i czynszów najmu.

  1. Dźwignia finansowa

Nieruchomości mogą zostać zakupione przy pomocy kredytu hipotecznego. Zazwyczaj, nie ma możliwości uzyskania kredytu na zakup akcji, obligacji czy innych instrumentów finansowych. Nawet jeżeli taka możliwość się pojawia, to warunki takiego kredytu nie są tak korzystne jak w przypadku kredytów hipotecznych. W przypadku nieruchomości banki dużo chętniej finansują ich zakup jednocześnie używając nabywane nieruchomości jako zabezpieczenie. Istotną więc zaletą inwestowania w nieruchomości jest to, że dzięki kredytowi próg wejścia w daną inwestycję jest zatem dużo niższy. Jednocześnie należy pamiętać o ryzyku związanym ze zmianą stóp procentowych. Inwestycja, aby była opłacalna musi przynosić przychody przekraczające koszty. Zbyt mały margines między kosztami i przychodami na początku inwestycji może wiązać się z ryzykiem, iż w kolejnych latach koszty te przekroczą przychody wskutek wzrostu oprocentowania kredytu.

  1. Zabezpieczenie na przyszłość

Nabyta nieruchomość może stanowić swoistą poduszkę finansową na przyszłość. Część osób może być zainteresowana kupnem nieruchomości, która będzie przynosić pasywny przychód przez wiele lat, aby po przejściu na emeryturę sprzedać taką nieruchomość i podwyższyć swój poziom życia. Dla innych może to być inwestycja z myślą o dzieciach czy wnukach. Dobrze zarządzana nieruchomość może być rentowna przez dziesiątki lat i stanowić zabezpieczenie na przyszłość.

Wymienione zalety inwestowania w nieruchomości nie dla każdego mają taką samą wagę. Jednak kolejny raz zastanawiając się co zrobić z oszczędnościami, aby nie traciły wartości, warto rozważyć inwestycje w nieruchomości. Pamiętać też należy o wadach inwestowania w nieruchomości. Biorąc pod uwagę zarówno pozytywne, jak i negatywne strony takiego inwestowania, będziemy w stanie podjąć najlepszą decyzję.

Znacie inne zalety inwestowania w nieruchomości? Co byście dodali do listy?